Huomioi nämä uudet tuonti- ja vientimääräykset!

Valtiovarainministeriö julkaisi ja toteutti pien- ja mikroyritysten tuloverotuspolitiikkaa

Valtiovarainministeriö julkaisi äskettäin ilmoituksen pienten ja mikroyritysten tuloveroedellytysten jatkamisesta ja ehdotti, että pienten ja vähävoittoisten yritysten vuotuiset verotettavat tulot, jotka ylittävät 1 miljoonan juanin, mutta eivät ylitä 3 miljoonaa juania, sisällytettäisiin verotettavaa tuloa alennettu 25 prosentin verokannan mukaan.Maksa yhteisövero 20 %.

Uusi käytäntö kauden lopun arvonlisäveron palautukselle

Valtiovarainministeriö ja verohallinto julkaisivat yhdessä 1.4.2022 voimaan tulevan ilmoituksen "Alv-palautuspolitiikan toimeenpanon tehostamisesta". "Ilmoitus" selventää, että Adv. tehdasteollisuus palauttaa täyden arvonlisäveron hyvitykset kuukausittain täysimääräisesti, laajennetaan tukikelpoisille pienille ja mikroyrityksille (mukaan lukien yksittäiset teollisuus- ja kaupalliset kotitaloudet), ja olemassa olevat pienet ja mikroyritykset palautetaan kerralla.Lisätään "valmistusta", "tieteellisiä tutkimus- ja teknisiä palveluja", "sähkön, lämmön, kaasun ja veden tuotantoa ja toimitusta", "ohjelmisto- ja tietotekniikkapalveluita", "ekologinen suojelu ja ympäristönhallinta" ja "kuljetus" "Kuljetus, varastointi ja postiteollisuuden" arvonlisäveron palautuspolitiikka kauden lopussa, laajentaa edistyneen teollisuuden politiikan soveltamisalaa palauttaakseen täyden arvonlisäveron hyvitykset kuukausittain päteville teollisuusyrityksille (mukaan lukien yksittäiset teollisuus- ja kaupalliset kotitaloudet) ja kertaluonteinen palautus tehdasteollisuuden ja muiden toimialojen yritysten jäljellä olevista verohyvityksistä.

ALV Pienet verovelvolliset vapautettu arvonlisäverosta

Valtiovarainministeriö ja Valtiovarainministeriö antoivat yhdessä tiedonannon pienten arvonlisäverovelvollisten vapauttamisesta arvonlisäverosta."Ilmoitus" ehdottaa, että 1.4.2022 - 31.12.2022 välisenä aikana pienimuotoiset arvonlisäverovelvolliset vapautetaan arvonlisäverosta 3 %:n verotettavalla myyntitulolla;ALV-tuotteiden osalta arvonlisäveron ennakkomaksu keskeytetään.

Toimenpiteiden toteuttaminen satamamaksujen alentamiseksi ja yhdistämiseksi

Liikenneministeriö ja valtakunnallinen kehitys- ja uudistuskomissio julkaisivat 24.2.2022 yhdessä "Tiedonannon satamamaksujen alentamisesta ja yhdistämisestä sekä muista asiaan liittyvistä asioista".Se on muotoillut toimenpiteitä, kuten satamarakenteen turvamaksujen sisällyttämistä satamaoperaatiosopimusmaksuihin, rannikkosataman luotsausmaksujen suunnattua alennusta sekä alusten valikoiman laajentamista, joille alukset voivat itsenäisesti päättää, käyttävätkö hinaajat, mikä otetaan käyttöön 1. huhtikuuta alkaen. , 2022. Yhtiön logistiikkakustannukset edistävät satamatoimintaympäristön optimointia.

"Kiinan kansantasavallan tullin kattavan tullivyöhykkeen hallinnollisten toimenpiteiden täytäntöönpano"

Tullihallinto on julkaissut "Kiinan kansantasavallan tullin kattavaa tullialuetta koskevat hallinnolliset toimenpiteet", jotka tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2022. "Toimenpiteet" optimoivat ja laajentavat Kiinan kansantasavallan tuotantoa ja toimintaa. yrityksiä kattavalla joukkovelkakirjavyöhykkeellä ja tuetaan uusien liiketoimintamuotojen ja uusien mallien, kuten rahoitusleasingin, rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin ja futuurilainatoimituksen, kehittämistä.Lisätään määräyksiä tariffien valikoivasta perimisestä ja pilottiohjelmista yleisiin arvonlisäveronmaksajiin.Selvennetään, että vyöhykkeellä olevien yritysten syntyneet kiinteät jätteet, joita ei ole viety takaisin, on käsiteltävä asiaankuuluvien kotimaisten kiinteää jätettä koskevien määräysten mukaisesti.Jos se on kuljetettava vyöhykkeen ulkopuolelle varastointia, käyttöä tai hävittämistä varten, sen on läpäistävä vyöhykkeeltä poistumismenettelyt tullin kanssa määräysten mukaisesti.


Postitusaika: 26.5.2022
  • Facebook
  • linkedin
  • viserrys
  • youtube