Ulkomaankaupan kehityksen ominaisuudet ja valaistuminen vuonna 2021

Vuonna 2021 maani tavarakaupan laajuus saavuttaa 39,1 biljoonaa yuania, mikä on 21,4 prosentin vuosikasvu.Vuotuinen tuonnin ja viennin mittakaava ylittää 6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria ensimmäistä kertaa ja sijoittuu ensimmäiseksi maailmassa;palvelukaupan kokonaistuonti ja -vienti nousee 5 298,27 miljardiin juaniin, mikä on 16,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Supistumisen jatkuessa ulkomaankaupan menetelmiä, tuotteita ja aluerakenteita on jatkuvasti optimoitu ja niiden panos laadukkaaseen talouskehitykseen on tullut näkyvämmäksi.Ulkomaankaupan saavutusten syiden yhteenveto ja niihin vastaaminen auttaa suuresti vakauttamaan ulkomaankaupan perustekijät seuraavassa vaiheessa.

Merkitykselliset saavutukset johtuvat pääasiassa seuraavista tekijöistä: Ensinnäkin jatkuva korkean tason avautumisen edistäminen ulkomaailmaan, erilaisten innovatiivisten uudistustoimenpiteiden asteittainen toteuttaminen ja edistäminen pilottivapaakauppa-alueella, kotimaani ensimmäisen negatiivisen luettelon julkaiseminen palvelukaupan kannalta sekä kaupan jatkuvan vapauttamisen ja helpottamisen aste.Toiseksi kansainvälisessä alueellisessa taloudellisessa yhteistyössä on tapahtunut uutta edistystä, RCEP on tullut voimaan aikataulun mukaisesti ja "Belt and Road" -ystäväpiiri on laajentunut, mikä on edistänyt kaupan yhteyksiä ja merentakaisten markkinoiden monipuolistumista;kolmanneksi rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti, markkinahankintakauppa ja muut uudet muodot Uuden mallin kehittäminen on vapauttanut ulkomaankaupan innovaatioiden ja kehityksen elinvoimaa ja tehokkaasti estänyt ja hallinnut uutta kruunukeuhkokuumeepidemiaa, edistänyt työn täysimääräistä jatkamista ja tuotanto sekä täytti asianomaisten maiden kaupan hankintatarpeet;kansainvälistä yhteistyötä ja ulkomaankaupan kasvua.Voidaan nähdä, että ulkomaankauppa on edistänyt kotimaani talouden nopeaa elpymistä ja vakaata kehitystä, ja se on myös lisännyt elinvoimaa maailmantalouden elpymiseen.

Kahden viime vuoden aikana Kiinan ulkomaankaupan vienti on kasvanut nopeimmin sitten 40 vuoden uudistuksen ja avautumisen, ja ulkomaankaupan kokonaisvienti on toistuvasti saavuttanut uusia huippuja.Samaan aikaan tuotantoyritykset kärsivät raaka-aineiden huimasta noususta, rajat ylittävistä yrityksistä myymälöiden sulkemisesta, verkkokaupan mainonnan jyrkkään noususta ja toimitusten viivästymisestä Hongkongissa.Toimitusketjun ja pääomaketjun katkeamisen ja suuren taloudellisen paineen vaikutuksesta sillä on suuri vaikutus rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin johtaviin yrityksiin.Ensinnäkin rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin uudet myyjät sekä pienet ja keskisuuret myyjät ovat suurten haasteiden edessä.Epidemian vaikutuksesta epävarmuuden riski ulkoisessa ympäristössä on korkea ja sen logistiikka-, varasto- ja markkinointikustannukset ovat kasvaneet ja liiketoimintariskit ovat olleet suuren paineen alla.Toiseksi kauppiailla on korkeat vaatimukset toimitusketjun integroinnille.Perinteisen liiketoiminnan verkkokauppa kiihtyy ja riippuvuus toimitusketjusta on ilmeinen.Toimitusten tiheys ja nopeus lisääntyvät, ja toimitusketjun integroinnin vaatimukset kohoavat koko ajan.


Postitusaika: 26.5.2022
  • Facebook
  • linkedin
  • viserrys
  • youtube